دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
ورود به سیستم
نسخه     93.102.312
 
 
Captcha
متن تصویر   

امروز: چهارشنبه 12 فروردين 1394
54.87.72.176 : IPAddress
Untitled Page
رعایت پیش نیاز وهمنیاز به عهده دانشجو است
دانشجويان محترم علوم وتحقيقات سابق که پروفايل آنها توسط پيام مسدود شده است،لطفا به کارشناسان و پرسنل سابق خود مراجعه کنند . چون به دليل تجميع با واحد مرودشت بعضي پيغام ها به اشتباه به نام پرسنل واحد مرودشت ثبت شده است با تشکر